Aleksandra Trupković

Pokazat ću vam gdje je peron 9¾,
odvesti vas podzemnom (“mind the gap”) na čaj,
nagovoriti na koncert u parku, preporučiti pub s
najboljom pintom, uputiti istovremeno na istok i zapad,
dokazati da ovo zadnje stvarno nema veze sa pintom…
A tko zna, možda usput i pronađete sveti gral. 🙂
Zagonetno, zar ne? Otkrijte koji jezik predajem i što volim!