Andreja Benković

Otvorena sam, komunikativna i optimistična osoba. Svoju znatiželju o drugim kulturama ispunjavam učenjem njihovih jezika. Engleski jezik, kao jedan od najraširenijih jezika na svijetu, nudi mogućnost upoznavanja brojnih ljudi diljem svijeta.

Osim engleskog jezika, govorim i slovenski, a želja mi je naučiti još i talijanski, ruski i mađarski.

Docendo discimus.