Saznajte cijene tečajeva stranih jezika

  • Provjerite cijene tečajeva

    Saznajte cijene i sve opcije pohađanja tečajeva stranih jezika
  • Prijavite se i naučite jezike

    Javite se našem timu sa svim dodatnim pitanjima i upišite tečajeve

Engleski jezik t

Predškolci
cijena: 2.600,00 kn

Osnovnoškolci
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Mladež
cijena: 3.100,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Odrasli
cijena: 2.750,00 kn (u mjesečnim ratama)

Poduzeća
cijena: 2.200,00 kn bez PDV po modulu (plaćanje u ratama po dogovoru)

U cijenu uključeno:
Nastava, testiranje predznanja stranog jezika, upisnina, 3 sata konzultacija godišnje, 2 sata bonus nastave, potvrda o završenom tečaju. PDV (25%) uračunat u cijenu tečaja.

*Udžbenici i radne bilježnice nisu uključeni u cijenu tečaja i podliježu nultoj stopi PDV-a.

Plaćanje i popusti:
- plaćanje tečaja: do 10 rata
- plaćanje rate do 20. u mjesecu, putem općih uplatnica ili na blagajni centra
- avansno plaćanje cjelokupnog tečaja / jednog modula: 5% popusta
- za drugog člana obitelji ili drugi jezik: 10% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) član obitelji: 30% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) jezik jednog polaznika: 20% popusta
- jedan polaznik može ostvariti popuste samo po jednom kriteriju (popust se određuje prema starosti polaznika)

Predškolci
cijena: 2.600,00 kn

Osnovnoškolci
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Mladež
cijena: 3.100,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Odrasli
cijena: 2.750,00 kn (u mjesečnim ratama)

Poduzeća
cijena: 2.200,00 kn bez PDV po modulu (plaćanje u ratama po dogovoru)

U cijenu uključeno:
Nastava, testiranje predznanja stranog jezika, upisnina, 3 sata konzultacija godišnje, 2 sata bonus nastave, potvrda o završenom tečaju. PDV (25%) uračunat u cijenu tečaja.

*Udžbenici i radne bilježnice nisu uključeni u cijenu tečaja i podliježu nultoj stopi PDV-a.

Plaćanje i popusti:
- plaćanje tečaja: do 10 rata
- plaćanje rate do 20. u mjesecu, putem općih uplatnica ili na blagajni centra
- avansno plaćanje cjelokupnog tečaja / jednog modula: 5% popusta
- za drugog člana obitelji ili drugi jezik: 10% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) član obitelji: 30% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) jezik jednog polaznika: 20% popusta
- jedan polaznik može ostvariti popuste samo po jednom kriteriju (popust se određuje prema starosti polaznika)

Njemački jezik t

Predškolci
cijena: 2.600,00 kn

Osnovnoškolci
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Mladež
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Odrasli
cijena: 2.750,00 kn (u mjesečnim ratama)

Poduzeća
cijena: 2.200,00 kn bez PDV po modulu (plaćanje u ratama po dogovoru)

U cijenu uključeno:
Nastava, testiranje predznanja stranog jezika, upisnina, 3 sata konzultacija godišnje, 2 sata bonus nastave, potvrda o završenom tečaju. PDV (25%) uračunat u cijenu tečaja.

*Udžbenici i radne bilježnice nisu uključeni u cijenu tečaja i podliježu nultoj stopi PDV-a.

Plaćanje i popusti:
- plaćanje tečaja: do 10 rata
- plaćanje rate do 20. u mjesecu, putem općih uplatnica ili na blagajni centra
- avansno plaćanje cjelokupnog tečaja / jednog modula: 5% popusta
- za drugog člana obitelji ili drugi jezik: 10% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) član obitelji: 30% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) jezik jednog polaznika: 20% popusta
- jedan polaznik može ostvariti popuste samo po jednom kriteriju (popust se određuje prema starosti polaznika)

Predškolci
cijena: 2.600,00 kn

Osnovnoškolci
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Mladež
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Odrasli
cijena: 2.750,00 kn (u mjesečnim ratama)

Poduzeća
cijena: 2.200,00 kn bez PDV po modulu (plaćanje u ratama po dogovoru)

U cijenu uključeno:
Nastava, testiranje predznanja stranog jezika, upisnina, 3 sata konzultacija godišnje, 2 sata bonus nastave, potvrda o završenom tečaju. PDV (25%) uračunat u cijenu tečaja.

*Udžbenici i radne bilježnice nisu uključeni u cijenu tečaja i podliježu nultoj stopi PDV-a.

Plaćanje i popusti:
- plaćanje tečaja: do 10 rata
- plaćanje rate do 20. u mjesecu, putem općih uplatnica ili na blagajni centra
- avansno plaćanje cjelokupnog tečaja / jednog modula: 5% popusta
- za drugog člana obitelji ili drugi jezik: 10% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) član obitelji: 30% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) jezik jednog polaznika: 20% popusta
- jedan polaznik može ostvariti popuste samo po jednom kriteriju (popust se određuje prema starosti polaznika)

Francuski jezik t

Osnovnoškolci
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Mladež
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Odrasli
cijena: 2.750,00 kn (u mjesečnim ratama)

Poduzeća
cijena: 2.200,00 kn bez PDV po modulu (plaćanje u ratama po dogovoru)

U cijenu uključeno:
Nastava, testiranje predznanja stranog jezika, upisnina, 3 sata konzultacija godišnje, 2 sata bonus nastave, potvrda o završenom tečaju. PDV (25%) uračunat u cijenu tečaja.

*Udžbenici i radne bilježnice nisu uključeni u cijenu tečaja i podliježu nultoj stopi PDV-a.

Plaćanje i popusti:
- plaćanje tečaja: do 10 rata
- plaćanje rate do 20. u mjesecu, putem općih uplatnica ili na blagajni centra
- avansno plaćanje cjelokupnog tečaja / jednog modula: 5% popusta
- za drugog člana obitelji ili drugi jezik: 10% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) član obitelji: 30% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) jezik jednog polaznika: 20% popusta
- jedan polaznik može ostvariti popuste samo po jednom kriteriju (popust se određuje prema starosti polaznika)

Osnovnoškolci
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Mladež
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Odrasli
cijena: 2.750,00 kn (u mjesečnim ratama)

Poduzeća
cijena: 2.200,00 kn bez PDV po modulu (plaćanje u ratama po dogovoru)

U cijenu uključeno:
Nastava, testiranje predznanja stranog jezika, upisnina, 3 sata konzultacija godišnje, 2 sata bonus nastave, potvrda o završenom tečaju. PDV (25%) uračunat u cijenu tečaja.

*Udžbenici i radne bilježnice nisu uključeni u cijenu tečaja i podliježu nultoj stopi PDV-a.

Plaćanje i popusti:
- plaćanje tečaja: do 10 rata
- plaćanje rate do 20. u mjesecu, putem općih uplatnica ili na blagajni centra
- avansno plaćanje cjelokupnog tečaja / jednog modula: 5% popusta
- za drugog člana obitelji ili drugi jezik: 10% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) član obitelji: 30% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) jezik jednog polaznika: 20% popusta
- jedan polaznik može ostvariti popuste samo po jednom kriteriju (popust se određuje prema starosti polaznika)

Španjolski jezik t

Osnovnoškolci
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Mladež
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Odrasli
cijena: 2.750,00 kn (u mjesečnim ratama)

Poduzeća
cijena: 2.200,00 kn bez PDV po modulu (plaćanje u ratama po dogovoru)

U cijenu uključeno:
Nastava, testiranje predznanja stranog jezika, upisnina, 3 sata konzultacija godišnje, 2 sata bonus nastave, potvrda o završenom tečaju. PDV (25%) uračunat u cijenu tečaja.

*Udžbenici i radne bilježnice nisu uključeni u cijenu tečaja i podliježu nultoj stopi PDV-a.

Plaćanje i popusti:
- plaćanje tečaja: do 10 rata
- plaćanje rate do 20. u mjesecu, putem općih uplatnica ili na blagajni centra
- avansno plaćanje cjelokupnog tečaja / jednog modula: 5% popusta
- za drugog člana obitelji ili drugi jezik: 10% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) član obitelji: 30% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) jezik jednog polaznika: 20% popusta
- jedan polaznik može ostvariti popuste samo po jednom kriteriju (popust se određuje prema starosti polaznika)

Osnovnoškolci
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Mladež
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Odrasli
cijena: 2.750,00 kn (u mjesečnim ratama)

Poduzeća
cijena: 2.200,00 kn bez PDV po modulu (plaćanje u ratama po dogovoru)

U cijenu uključeno:
Nastava, testiranje predznanja stranog jezika, upisnina, 3 sata konzultacija godišnje, 2 sata bonus nastave, potvrda o završenom tečaju. PDV (25%) uračunat u cijenu tečaja.

*Udžbenici i radne bilježnice nisu uključeni u cijenu tečaja i podliježu nultoj stopi PDV-a.

Plaćanje i popusti:
- plaćanje tečaja: do 10 rata
- plaćanje rate do 20. u mjesecu, putem općih uplatnica ili na blagajni centra
- avansno plaćanje cjelokupnog tečaja / jednog modula: 5% popusta
- za drugog člana obitelji ili drugi jezik: 10% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) član obitelji: 30% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) jezik jednog polaznika: 20% popusta
- jedan polaznik može ostvariti popuste samo po jednom kriteriju (popust se određuje prema starosti polaznika)

Talijanski jezik t

Predškolci
cijena: 2.600,00 kn

Osnovnoškolci
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Mladež
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Odrasli
cijena: 2.750,00 kn (u mjesečnim ratama)

Poduzeća
cijena: 2.200,00 kn bez PDV po modulu (plaćanje u ratama po dogovoru)

U cijenu uključeno:
Nastava, testiranje predznanja stranog jezika, upisnina, 3 sata konzultacija godišnje, 2 sata bonus nastave, potvrda o završenom tečaju. PDV (25%) uračunat u cijenu tečaja.

*Udžbenici i radne bilježnice nisu uključeni u cijenu tečaja i podliježu nultoj stopi PDV-a.

Plaćanje i popusti:
- plaćanje tečaja: do 10 rata
- plaćanje rate do 20. u mjesecu, putem općih uplatnica ili na blagajni centra
- avansno plaćanje cjelokupnog tečaja / jednog modula: 5% popusta
- za drugog člana obitelji ili drugi jezik: 10% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) član obitelji: 30% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) jezik jednog polaznika: 20% popusta
- jedan polaznik može ostvariti popuste samo po jednom kriteriju (popust se određuje prema starosti polaznika)

Predškolci
cijena: 2.600,00 kn

Osnovnoškolci
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Mladež
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Odrasli
cijena: 2.750,00 kn (u mjesečnim ratama)

Poduzeća
cijena: 2.200,00 kn bez PDV po modulu (plaćanje u ratama po dogovoru)

U cijenu uključeno:
Nastava, testiranje predznanja stranog jezika, upisnina, 3 sata konzultacija godišnje, 2 sata bonus nastave, potvrda o završenom tečaju. PDV (25%) uračunat u cijenu tečaja.

*Udžbenici i radne bilježnice nisu uključeni u cijenu tečaja i podliježu nultoj stopi PDV-a.

Plaćanje i popusti:
- plaćanje tečaja: do 10 rata
- plaćanje rate do 20. u mjesecu, putem općih uplatnica ili na blagajni centra
- avansno plaćanje cjelokupnog tečaja / jednog modula: 5% popusta
- za drugog člana obitelji ili drugi jezik: 10% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) član obitelji: 30% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) jezik jednog polaznika: 20% popusta
- jedan polaznik može ostvariti popuste samo po jednom kriteriju (popust se određuje prema starosti polaznika)

Ruski jezik t

Osnovnoškolci
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Mladež
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Odrasli
cijena: 2.750,00 kn (u mjesečnim ratama)

Poduzeća
cijena: 2.200,00 kn bez PDV po modulu (plaćanje u ratama po dogovoru)

U cijenu uključeno:
Nastava, testiranje predznanja stranog jezika, upisnina, 3 sata konzultacija godišnje, 2 sata bonus nastave, potvrda o završenom tečaju. PDV (25%) uračunat u cijenu tečaja.

*Udžbenici i radne bilježnice nisu uključeni u cijenu tečaja i podliježu nultoj stopi PDV-a.

Plaćanje i popusti:
- plaćanje tečaja: do 10 rata
- plaćanje rate do 20. u mjesecu, putem općih uplatnica ili na blagajni centra
- avansno plaćanje cjelokupnog tečaja / jednog modula: 5% popusta
- za drugog člana obitelji ili drugi jezik: 10% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) član obitelji: 30% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) jezik jednog polaznika: 20% popusta
- jedan polaznik može ostvariti popuste samo po jednom kriteriju (popust se određuje prema starosti polaznika)

Osnovnoškolci
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Mladež
cijena: 2.600,00 kn (do 10 mjesečnih rata)

Odrasli
cijena: 2.750,00 kn (u mjesečnim ratama)

Poduzeća
cijena: 2.200,00 kn bez PDV po modulu (plaćanje u ratama po dogovoru)

U cijenu uključeno:
Nastava, testiranje predznanja stranog jezika, upisnina, 3 sata konzultacija godišnje, 2 sata bonus nastave, potvrda o završenom tečaju. PDV (25%) uračunat u cijenu tečaja.

*Udžbenici i radne bilježnice nisu uključeni u cijenu tečaja i podliježu nultoj stopi PDV-a.

Plaćanje i popusti:
- plaćanje tečaja: do 10 rata
- plaćanje rate do 20. u mjesecu, putem općih uplatnica ili na blagajni centra
- avansno plaćanje cjelokupnog tečaja / jednog modula: 5% popusta
- za drugog člana obitelji ili drugi jezik: 10% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) član obitelji: 30% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) jezik jednog polaznika: 20% popusta
- jedan polaznik može ostvariti popuste samo po jednom kriteriju (popust se određuje prema starosti polaznika)

Mađarski jezik t

Odrasli
cijena: 2.750,00 kn (u mjesečnim ratama)

Poduzeća
cijena: 2.200,00 kn bez PDV po modulu (plaćanje u ratama po dogovoru)

U cijenu uključeno:
Nastava, testiranje predznanja stranog jezika, upisnina, 3 sata konzultacija godišnje, 2 sata bonus nastave, potvrda o završenom tečaju. PDV (25%) uračunat u cijenu tečaja.

*Udžbenici i radne bilježnice nisu uključeni u cijenu tečaja i podliježu nultoj stopi PDV-a.

Plaćanje i popusti:
- plaćanje tečaja: do 10 rata
- plaćanje rate do 20. u mjesecu, putem općih uplatnica ili na blagajni centra
- avansno plaćanje cjelokupnog tečaja / jednog modula: 5% popusta
- za drugog člana obitelji ili drugi jezik: 10% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) član obitelji: 30% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) jezik jednog polaznika: 20% popusta
- jedan polaznik može ostvariti popuste samo po jednom kriteriju (popust se određuje prema starosti polaznika)

Odrasli
cijena: 2.750,00 kn (u mjesečnim ratama)

Poduzeća
cijena: 2.200,00 kn bez PDV po modulu (plaćanje u ratama po dogovoru)

U cijenu uključeno:
Nastava, testiranje predznanja stranog jezika, upisnina, 3 sata konzultacija godišnje, 2 sata bonus nastave, potvrda o završenom tečaju. PDV (25%) uračunat u cijenu tečaja.

*Udžbenici i radne bilježnice nisu uključeni u cijenu tečaja i podliježu nultoj stopi PDV-a.

Plaćanje i popusti:
- plaćanje tečaja: do 10 rata
- plaćanje rate do 20. u mjesecu, putem općih uplatnica ili na blagajni centra
- avansno plaćanje cjelokupnog tečaja / jednog modula: 5% popusta
- za drugog člana obitelji ili drugi jezik: 10% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) član obitelji: 30% popusta
- svaki sljedeći (treći i više) jezik jednog polaznika: 20% popusta
- jedan polaznik može ostvariti popuste samo po jednom kriteriju (popust se određuje prema starosti polaznika)

Obratite nam se ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.