Individualna nastava

Odaberite individualni tečaj imate li puno obaveza i prenatrpani tjedni raspored ili želite da se teme prilagode Vašim specifičnim željama i potrebama. Sadržaj tečaja, termini i dinamika određuju se u dogovoru s Vama.

Tečaj u mini skupinama namijenjen je polaznicima sličnih interesa i potreba. Sadržaj tečaja, termini i dinamika određuju se u dogovoru sa svim polaznicima mini skupine.

Program rada, broj sati, dinamika, vrijeme i mjesto održavanja tečaja dogovaraju se s polaznikom.