Konverzacijski tečaj

Konverzacijski tečaj namijenjen je onima koji posjeduju određeno znanje stranog jezika i žele usavršiti svoje govorne vještine i obogatiti svoj rječnik. Aktivirajte svoje znanje stranog jezika i usput proširite vokabular i razgovarajte o zanimljivim temama.

  • trajanje: od rujna do lipnja
  • broj sati: 70
  • dinamika: 1×2 sata tjedno
  • termin: radnim danom u poslijepodnevnim i večernjim satima
  • cijena: 2.750,00 kn po modulu (do 10 mj. rata)

 

Nastavni sat traje 45 minuta.