NATJEČAJ 13.01.2017.

Na osnovi članka 8. Pravilnika o radu, a u svezi članaka 68. i 69. Statuta Jezično edukativne ustanove Didasko raspisuje se:

N A T J E Č A J
za obavljanje poslova

– 1. Nastavnika/nastavnice njemačkog jezika – puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog radnog vremena tjedno, na određeno, do 30. lipnja 2018.g

Uvjeti:
Za obavljanje poslova pod točkom 1. Završeni fakultet odgovarajuće struke.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti dokaz o stručnoj spremi, dokaz o nekažnjavanju, domovnicu ili dokument kojim se dokazuje državljanstvo i životopis.
Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu Jezično edukativne ustanove Didasko.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Datum objave natječaja: 13. studeni 2017. g.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.