NATJEČAJ 14.11.2018.

Na osnovi članka 8. Pravilnika o radu, a u svezi članaka 68. i 69. Statuta Jezično edukativne ustanove Didasko raspisuje se:

N A T J E Č A J
za obavljanje poslova

– 1. Administrativnog referenta/referentice – puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, na određeno radno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca.

Uvjeti:
Za obavljanje poslova pod točkom 1. Srednja stručna sprema – ekonomske struke ili baccalaureus ekonomije.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti dokaz o stručnoj spremi, dokaz o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci), domovnicu ili dokument kojim se dokazuje državljanstvo i životopis. Prednost imaju osobe s radnim iskustvom na sličnim poslovima.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu Jezično edukativne ustanove Didasko.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Jezično edukativne ustanove Didasko.

Datum objave natječaja: 14. studeni 2018. g.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.