NATJEČAJ OD 15.11.2019.

JEZIČNO EDUKATIVNA USTANOVA DIDASKO

40000 Čakovec, Športska 6a

OIB: 54528894665

Klasa: 602-07/19-01

Urbroj: 2109-67-19-02

Na osnovi članka 8. Pravilnika o radu, a u svezi članaka 68. i 69. Statuta Jezično edukativne ustanove Didasko raspisuje se:

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova

Nastavnika/nastavnice njemačkog jezika – nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, na određeno radno vrijeme do 30. lipnja 2020.godine

Uvjeti:

Za obavljanje poslova pod točkom 1. Završeni fakultet odgovarajuće struke.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti dokaz o stručnoj spremi, dokaz o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci), domovnicu ili dokument kojim se dokazuje državljanstvo i životopis. Prednost imaju osobe s radnim iskustvom na sličnim poslovima.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu Jezično edukativne ustanove Didasko.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Jezično edukativne ustanove Didasko.

 

Datum objave natječaja: 15. studeni 2019. godine