Maja Makar

Predajem njemački jezik jer smatram da je jedan od najzanimljivijih, najljepših i fora jezika kojih ima. Da, dobro ste pročitali, njemački jezik. 🙂

To pokušavam na različite načine prenijeti i na polaznike i osobito me veseli kad te osjećaje primijetim i kod njih, jer često misle da je njemački grub i dosadan.

Najviše volim putovati, upoznavati nove ljude i kulture, smijati se, dobru hranu i dobro društvo.