Lana Mesmar Žegarac

Jeste li više formalni ili neformalni tip u komunikaciji?

Engleski jezik zaista je sveprisutan: susrećemo ga slušamo li radio, gledamo film ili seriju, slušamo li glazbu, ili surfamo internetom. Uz ovu razinu izloženosti različitim oblicima korištenja jezika, ponekad ni sami nismo svjesni jesu li fraze koje koristimo prikladne za određene situacije. Zapravo je riječ o razlici između formalnog i neformalnog jezika, koja je prilično važna kad govorimo prvenstveno o poslovnoj korespondenciji, ali i o pisanju članaka ili eseja na stranom jeziku. Ovdje možete pronaći nekoliko primjera koji Vam mogu poslužiti kao smjernice za prikladno korištenje jezika.

shue

1. Frazni glagoli
Kad govorimo o akademskom ili službenom jeziku, frazni glagoli obično se zamjenjuju službenijom verijom. Tako ćemo umjesto „carry on“ reći „continue“, a umjesto „let you know“ koristiti „inform you“.

2. Skraćenice
Kraćenje, iako sastavni dio govornog i svakodnevnog jezika, ne koristi se kod službenijih dokumenata. Tako u formalnom emailu umjesto „I’m“, „don’t“, „can’t“ uvijek koristimo „I am“, „do not“, „cannot“.

3.Korištenje modalnih glagola i duljih rečenica
Iako u govornom jeziku možemo biti direktniji, u formalnom obraćanju često koritstimo strukture s modalnim glagolima, što produžuje rečenicu, ali je čini i ljubaznijom. Tako ćemo umjesto „Let me know if the room is free“ reći „I would be grateful if you could confirm the booking at your earliest convenience“.

4. Arhaični izrazi
Iako to ne bismo koristili u svakodnevnim razgovorima, u formalnom jeziku koristit ćemo arhaične formule koje su prikladne za određene situacije. Primjeri su „Yours faithfully“, „I look forward to hearing from you“ i slično.

5. Pasivne konstrukcije
Osim što se vrlo često koristi za opisivanje protokola, redoslijeda i uputa, pasivni oblik ima službeniji zvuk i manje je invazivan od aktivnog oblika. Tako umjesto „I got your name from…“ možemo reći „Your name was given to me by…“. Umjesto „We used two methods of research“ reći ćemo „Two methods of research were used“.

formal
U nastavku možete pronaći tablicu usporedbe formalnih i neformalnih izraza koji Vam mogu pomoću u pisanju ili korištenju službenog engleskog jezika.

Formalno Neformalno
Your arrival When you arrive
She has the ability She can
Our destination The place where we want to go
To distinguish To tell the difference
To consider To think about
Concerned about Worried about
Revision should be done You should revise
We will We’ll
Firstly To start with / …. , for a start.
Lastly, And one of the best things is .. / And best of all,/ The most important thing is..
However/ on the other hand But / …., though
Thus/ consequently/ So
Many Loads of / lots of
This will be of great benefit to you It will do you good
It will cease to be a problem It won’t be a problem  anymore
Enquire Ask
Opportunity Chance
People consume a tremendous amount of… People use a huge amount of
Repeatedly Again and again
Deficiency Lack of
Sufficient Enough
We regret to inform you that …We have pleasure in announcing that … I’m sorry but …I’m happy to say that …
Should you require any assistance, please feel free to contact us … If you need any help, give us a call.
We can assist in the resolution of this matter. I can help you to solve this problem. Call me!

Želimo Vam mnogo uspjeha u (ne)formalnoj komunikaciji!

https://edition.englishclub.com/tefl-articles/how-to-teach-formal-informal-language/
http://busyteacher.org/12461-formal-versus-informal-language.html
http://www.eltbase.com/vtr_refs.php?id=66

Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Email this to someone

Odgovori