didasko   www.didasko.com.hr  
 Vrijeme za rješavanje testa je ograničeno na 45 minuta.

Jezično edukativni centar i ustanova Didasko poštuju privatnost svojih korisnika i posjetitelja web stranice. Podatke o korisniku te rezultate online testa neće davati na uvid trećoj strani.

 
 


Didasko d.o.o.
Dr. Ivana Novaka 38 | 40 000 Čakovec
Trg b. J. Jelačića 6 | 40 323 Prelog
Tel 040 391 072 | Mob 099 259 1701
www.didasko.com.hr | info@didasko.com.hr